სამუშაო შეხვედრა სექტემბერი 12, 2017

სამუშაო ჯგუფის პირველი შეხვედრა

სამუშაო ჯგუფის პირველი შეხვედრა