შესრულებული ვალდებულებები:
5 / 18
18-დან შესრულებულია 5
ნაწილობრივ შესრულებული ვალდებულებები:
8 / 18
18-დან ნაწილობრივ შესრულებულია 5
გაზიარება:
Prev
ღია პარლამენტის ღონისძიებები
ღია პარლამენტის ღონისძიებები ღია პარლამენტის ღონისძიებები
2 / 6
6-დან შესრულებულია 2
2 / 6
6-დან ნაწილობრივ შესრულებულია 2
მოქალაქეთა ჩართულობა
ნაწილობრივ შესრულებულია
კანონპროექტებზე კომენტარის (ელექტრონულად და/ან წერილობით) დატოვების შესაძლებლობა კანონპროექტებზე კომენტარის (ელექტრონულად და/ან წერილობით) დატოვების შესაძლებლობა
ნაწილობრივ შესრულებულია
საქართველოს პარლამენტისთვის საკანონმდებლო წინადადებისა და საკანონმდებლო ინიციატივის ელექტრონული სახით წარდგენის და მოქალაქეთა მხრიდან მხარდაჭერის მექანიზმის დანერგვა პარლამენტის ვებგვერდის მეშვეობით საქართველოს პარლამენტისთვის საკანონმდებლო წინადადებისა და საკანონმდებლო ინიციატივის ელექტრონული სახით წარდგენის და მოქალაქეთა მხრიდან მხარდაჭერის მექანიზმის დანერგვა პარლამენტის ვებგვერდის მეშვეობით
დაგვიანებულია
მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა საკანონმდებლო პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა საკანონმდებლო პროცესში
შესრულებულია
ფიზიკური დასწრების უზრუნველყოფა ფიზიკური დასწრების უზრუნველყოფა
დაგვიანებულია
დღის წესრიგში ცვლილებების შეტანის დასაბუთების ვალდებულების განსაზღვრა დღის წესრიგში ცვლილებების შეტანის დასაბუთების ვალდებულების განსაზღვრა
შესრულებულია
საზოგადოებრივი განათლებისა და ცნობიერების ამაღლება საქართველოს პარლამენტის საქმიანობაზე, მის როლსა და მისიაზე; პარლამენტის ინსტიტუციონალური იმიჯისა და როლის გაძლიერება საზოგადოებრივი განათლებისა და ცნობიერების ამაღლება საქართველოს პარლამენტის საქმიანობაზე, მის როლსა და მისიაზე; პარლამენტის ინსტიტუციონალური იმიჯისა და როლის გაძლიერება
1 / 6
6-დან შესრულებულია 1
4 / 6
6-დან ნაწილობრივ შესრულებულია 4
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა
შესრულებულია
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის საპარლამენტო ინფორმაციაზე წვდომის გამარტივება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის საპარლამენტო ინფორმაციაზე წვდომის გამარტივება
დაგვიანებულია
საპარლამენტო კომიტეტების წლიური ანგარიშებისა და დასკვნების პროაქტიული გამოქვეყნება საპარლამენტო კომიტეტების წლიური ანგარიშებისა და დასკვნების პროაქტიული გამოქვეყნება
ნაწილობრივ შესრულებულია
კანონშემოქმედებით პროცესში კონსულტაციების ჩატარების მარეგულირებელი საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავება და მიღება კანონშემოქმედებით პროცესში კონსულტაციების ჩატარების მარეგულირებელი საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავება და მიღება
ნაწილობრივ შესრულებულია
კანონპროექტის განხილვისას, პირველად ტექსტში შეტანილი ცვლილებების ხილვად ფორმატში ასახვა და მათი დროული გამოქვეყნება საკანონმდებლო ორგანოს ვებგვერდზე კანონპროექტის განხილვისას, პირველად ტექსტში შეტანილი ცვლილებების ხილვად ფორმატში ასახვა და მათი დროული გამოქვეყნება საკანონმდებლო ორგანოს ვებგვერდზე
ნაწილობრივ შესრულებულია
პარლამენტის მიერ პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის განახლება პარლამენტის მიერ პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის განახლება
ნაწილობრივ შესრულებულია
განმარტებითი ბარათის შინაარსობრივი მხარის გაუმჯობესება განმარტებითი ბარათის შინაარსობრივი მხარის გაუმჯობესება
0 / 2
2-დან შესრულებულია 0
0 / 2
2-დან ნაწილობრივ შესრულებულია 0
ტექნოლოგიები და ინოვაცია
დაგვიანებულია
პარლამენტის ვებგვერდზე დოკუმენტების ადვილად დასამუშავებელ ფორმატში განთავსება პარლამენტის ვებგვერდზე დოკუმენტების ადვილად დასამუშავებელ ფორმატში განთავსება
დაგვიანებულია
ახალი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციური მიდგომების დანერგვა; ახალგაზრდების, ეთნიკური უმცირესობებისა და სხვა ინტერეს-ჯგუფების საპარლამენტო საქმიანობაში ჩართულობის გაზრდა; საზოგადოებასთან ორმხრივი კომუნიკაციის გაძლიერება ახალი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციური მიდგომების დანერგვა; ახალგაზრდების, ეთნიკური უმცირესობებისა და სხვა ინტერეს-ჯგუფების საპარლამენტო საქმიანობაში ჩართულობის გაზრდა; საზოგადოებასთან ორმხრივი კომუნიკაციის გაძლიერება
2 / 4
4-დან შესრულებულია 2
2 / 4
4-დან ნაწილობრივ შესრულებულია 2
ანგარიშვალდებულება
შესრულებულია
ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს შექმნა ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს შექმნა
შესრულებულია
საქართველოს პარლამენტის და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ყოველწლიური შეხვედრის ორგანიზება საქართველოს პარლამენტის და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ყოველწლიური შეხვედრის ორგანიზება
ნაწილობრივ შესრულებულია
„საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების სახელმწიფო კონცეფციის“ შემუშავება და მიღება. „საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების სახელმწიფო კონცეფციის“ შემუშავება და მიღება.
ნაწილობრივ შესრულებულია
საქართველოს პარლამენტის წევრთა ეთიკის კოდექსის შემუშავება საქართველოს პარლამენტის წევრთა ეთიკის კოდექსის შემუშავება
Next
იანვარი, 2015
თებერვალი, 2015
მარტი, 2015
აპრილი, 2015
მაისი, 2015
ივნისი, 2015
ივლისი, 2015
აგვისტო, 2015
სექტემბერი, 2015
ოქტომბერი, 2015
ნოემბერი, 2015
დეკემბერი, 2015
იანვარი, 2016
თებერვალი, 2016
მარტი, 2016
აპრილი, 2016
მაისი, 2016
ივნისი, 2016
ივლისი, 2016
აგვისტო, 2016
სექტემბერი, 2016
ოქტომბერი, 2016
ნოემბერი, 2016
დეკემბერი, 2016
იანვარი, 2017
თებერვალი, 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
მარტი, 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
სამუშაო შეხვედრა მარტი 14, 2017

მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს შეხვედრა

2017 წლის 14 მარტს გაიმართა მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს შეხვედრა, რომლის მიზანიც იყო საქართველოს საპარლამენტო ღიაობის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის ვალდებულებებთან დაკავშირებით წარმოდგენილი რეკომენდაციების განხილვა.
აპრილი, 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
მაისი, 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31