შესრულებული ვალდებულებები:
0 / 5
5-დან შესრულებულია 0
ნაწილობრივ შესრულებული ვალდებულებები:
0 / 5
5-დან ნაწილობრივ შესრულებულია 0
გაზიარება:
Prev
ღია პარლამენტის ღონისძიებები
ღია პარლამენტის ღონისძიებები ღია პარლამენტის ღონისძიებები
0 / 5
5-დან შესრულებულია 0
0 / 5
5-დან ნაწილობრივ შესრულებულია 0
2018-2019 სამოქმედო გეგმა
შესრულების პროცესშია
პარლამენტის მიერ გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) შესრულების ხელშეწყობა და მონიტორინგი პარლამენტის მიერ გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) შესრულების ხელშეწყობა და მონიტორინგი
შესრულების პროცესშია
ბიუჯეტის შემუშავებისა და დამტკიცების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა ბიუჯეტის შემუშავებისა და დამტკიცების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა
შესრულების პროცესშია
პარლამენტის ეფექტიანობისა და გამჭვირვალობის გაძლიერება ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვით პარლამენტის ეფექტიანობისა და გამჭვირვალობის გაძლიერება ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვით
შესრულების პროცესშია
მოქალაქეთა ჩართულობის ცენტრის შექმნა საქართველოს პარლამენტში მოქალაქეთა ჩართულობის ცენტრის შექმნა საქართველოს პარლამენტში
შესრულების პროცესშია
საპარლამენტო დემოკრატიის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება საპარლამენტო დემოკრატიის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება
2017-2018 სამოქმედო გეგმა
ნაწილობრივ შესრულებულია
პეტიციის წარდგენის ელექტრონული სისტემის დანერგვა პეტიციის წარდგენის ელექტრონული სისტემის დანერგვა
ნაწილობრივ შესრულებულია
საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა. საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა.
ნაწილობრივ შესრულებულია
საქართველოს პარლამენტისთვის საკანონმდებლო წინადადებისა და საკანონმდებლო ინიციატივის ელექტრონული სახით წარდგენის და მოქალაქეთა მხრიდან მხარდაჭერის მექანიზმის დანერგვა პარლამენტის ვებგვერდის მეშვეობით საქართველოს პარლამენტისთვის საკანონმდებლო წინადადებისა და საკანონმდებლო ინიციატივის ელექტრონული სახით წარდგენის და მოქალაქეთა მხრიდან მხარდაჭერის მექანიზმის დანერგვა პარლამენტის ვებგვერდის მეშვეობით
ნაწილობრივ შესრულებულია
კანონშემოქმედებით პროცესში საჯარო კონსულტაციის ჩატარების წესისა და ფორმების შემუშავება და მიღება კანონშემოქმედებით პროცესში საჯარო კონსულტაციის ჩატარების წესისა და ფორმების შემუშავება და მიღება
ნაწილობრივ შესრულებულია
სპეციალური საჭიროების მქონე პირებისთვის პარლამენტის შენობის ადაპტირება და პარლამენტის მიერ მოქალაქეებისთვის გაწეული სერვისების ხელმისაწვდომობა სპეციალური საჭიროების მქონე პირებისთვის სპეციალური საჭიროების მქონე პირებისთვის პარლამენტის შენობის ადაპტირება და პარლამენტის მიერ მოქალაქეებისთვის გაწეული სერვისების ხელმისაწვდომობა სპეციალური საჭიროების მქონე პირებისთვის
შესრულებულია
ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება
შესრულებულია
პარლამენტის შენობაში მოქალაქეთა შესვლის პროცედურებს გამარტივება პარლამენტის შენობაში მოქალაქეთა შესვლის პროცედურებს გამარტივება
შესრულებულია
„საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების სახელმწიფო კონცეფციის“ შემუშავება და მიღება „საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების სახელმწიფო კონცეფციის“ შემუშავება და მიღება
ნაწილობრივ შესრულებულია
საჯარო ინფორმაციის მოდულის შექმნა და პარლამენტის საქმიანობასთან დაკავშირებით ინფორმაციაზე წვდომის გამარტივება (მათ შორის დოკუმენტების ადვილად დასამუშავებელ ფორმატში განთავსება) საჯარო ინფორმაციის მოდულის შექმნა და პარლამენტის საქმიანობასთან დაკავშირებით ინფორმაციაზე წვდომის გამარტივება (მათ შორის დოკუმენტების ადვილად დასამუშავებელ ფორმატში განთავსება)
შესრულების პროცესშია
მთავრობის მიერ ღია და გამჭვირვალე მმართველობა საქართველოს პარტნიორობის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის ზედამხედველობა/მონიტორინგი მთავრობის მიერ ღია და გამჭვირვალე მმართველობა საქართველოს პარტნიორობის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის ზედამხედველობა/მონიტორინგი
ნაწილობრივ შესრულებულია
პარლამენტის ვებგვერდზე პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის გაფართოება პარლამენტის ვებგვერდზე პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის გაფართოება
შესრულებულია
საჯარო ინფორმაციის ანგარიშების (ე.წ. „10 დეკემბრის ანგარიშების“) მონიტორინგის სისტემის შემუშავება საჯარო ინფორმაციის ანგარიშების (ე.წ. „10 დეკემბრის ანგარიშების“) მონიტორინგის სისტემის შემუშავება
შესრულებულია
პარლამენტის ვებგვერდის რესტრუქტურიზაცია პარლამენტის ვებგვერდის რესტრუქტურიზაცია
ნაწილობრივ შესრულებულია
კანონპროექტის განხილვისას, პირველად ტექსტში შეტანილი ცვლილებების ხილვად ფორმატში ასახვა და მათი დროული გამოქვეყნება პარლამენტის ვებგვერდზე კანონპროექტის განხილვისას, პირველად ტექსტში შეტანილი ცვლილებების ხილვად ფორმატში ასახვა და მათი დროული გამოქვეყნება პარლამენტის ვებგვერდზე
შესრულებულია
საგამოძიებო და სხვა დროებითი კომისიების საქმიანობის გამჭვირვალობის გაზრდა საგამოძიებო და სხვა დროებითი კომისიების საქმიანობის გამჭვირვალობის გაზრდა
შესრულებულია
საქართველოს პარლამენტის მიერ ანგარიშის მოსმენისა და საქართველოს პარლამენტის მიერ ასარჩევი პირების საკომიტეტო მოსმენის თაობაზე ინფორმაციის ვებგვერდზე დროულად განთავსება, შესაბამისი კომიტეტის სხდომის ვიდეო ოქმის მომზადება და გამოქვეყნება. საქართველოს პარლამენტის მიერ ანგარიშის მოსმენისა და საქართველოს პარლამენტის მიერ ასარჩევი პირების საკომიტეტო მოსმენის თაობაზე ინფორმაციის ვებგვერდზე დროულად განთავსება, შესაბამისი კომიტეტის სხდომის ვიდეო ოქმის მომზადება და გამოქვეყნება.
შესრულებულია
განმარტებითი ბარათის შინაარსობრივი მხარის გაუმჯობესება განმარტებითი ბარათის შინაარსობრივი მხარის გაუმჯობესება
შესრულებულია
მაჟორიტარი დეპუტატების საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნება პარლამენტის ვებგვერდზე. მაჟორიტარი დეპუტატების საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნება პარლამენტის ვებგვერდზე.
შესრულებულია
კომიტეტის სხდომის დღის წესრიგში ცვლილებების შეტანის დასაბუთების ვალდებულების განსაზღვრა და კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვის რეგულირების დახვეწა კომიტეტის სხდომის დღის წესრიგში ცვლილებების შეტანის დასაბუთების ვალდებულების განსაზღვრა და კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვის რეგულირების დახვეწა
შესრულებულია
პარლამენტის კომიტეტების მიერ ერთი ან ორ წლიანი სამოქმედო გეგმების მომზადება და გასაჯაროება ყოველი წლის დასაწყისში პარლამენტის კომიტეტების მიერ ერთი ან ორ წლიანი სამოქმედო გეგმების მომზადება და გასაჯაროება ყოველი წლის დასაწყისში
ნაწილობრივ შესრულებულია
საქართველოს პარლამენტის წევრთა ეთიკის კოდექსის შემუშავება საქართველოს პარლამენტის წევრთა ეთიკის კოდექსის შემუშავება
ნაწილობრივ შესრულებულია
პარლამენტის საქმიანობის ყოველწლიური ანგარიშის შემუშავება და ელექტრონულად განთავსება პარლამენტის საქმიანობის ყოველწლიური ანგარიშის შემუშავება და ელექტრონულად განთავსება
შესრულების პროცესშია
საქართველოს პარლამენტის თვითშეფასების ინსტრუმენტის დანერგვა საქართველოს პარლამენტის თვითშეფასების ინსტრუმენტის დანერგვა
ნაწილობრივ შესრულებულია
საქართველოს პარლამენტის და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ყოველწლიური შეხვედრის ინსტიტუციონალიზაცია საქართველოს პარლამენტის და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ყოველწლიური შეხვედრის ინსტიტუციონალიზაცია
2015-2016 სამოქმედო გეგმა
ნაწილობრივ შესრულებულია
კანონპროექტებზე კომენტარის (ელექტრონულად და/ან წერილობით) დატოვების შესაძლებლობა კანონპროექტებზე კომენტარის (ელექტრონულად და/ან წერილობით) დატოვების შესაძლებლობა
ნაწილობრივ შესრულებულია
საქართველოს პარლამენტისთვის საკანონმდებლო წინადადებისა და საკანონმდებლო ინიციატივის ელექტრონული სახით წარდგენის და მოქალაქეთა მხრიდან მხარდაჭერის მექანიზმის დანერგვა პარლამენტის ვებგვერდის მეშვეობით საქართველოს პარლამენტისთვის საკანონმდებლო წინადადებისა და საკანონმდებლო ინიციატივის ელექტრონული სახით წარდგენის და მოქალაქეთა მხრიდან მხარდაჭერის მექანიზმის დანერგვა პარლამენტის ვებგვერდის მეშვეობით
შესრულებულია
ფიზიკური დასწრების უზრუნველყოფა ფიზიკური დასწრების უზრუნველყოფა
დაგვიანებულია
მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა საკანონმდებლო პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა საკანონმდებლო პროცესში
დაგვიანებულია
დღის წესრიგში ცვლილებების შეტანის დასაბუთების ვალდებულების განსაზღვრა დღის წესრიგში ცვლილებების შეტანის დასაბუთების ვალდებულების განსაზღვრა
შესრულებულია
საზოგადოებრივი განათლებისა და ცნობიერების ამაღლება საქართველოს პარლამენტის საქმიანობაზე, მის როლსა და მისიაზე; პარლამენტის ინსტიტუციონალური იმიჯისა და როლის გაძლიერება საზოგადოებრივი განათლებისა და ცნობიერების ამაღლება საქართველოს პარლამენტის საქმიანობაზე, მის როლსა და მისიაზე; პარლამენტის ინსტიტუციონალური იმიჯისა და როლის გაძლიერება
შესრულებულია
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის საპარლამენტო ინფორმაციაზე წვდომის გამარტივება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის საპარლამენტო ინფორმაციაზე წვდომის გამარტივება
დაგვიანებულია
საპარლამენტო კომიტეტების წლიური ანგარიშებისა და დასკვნების პროაქტიული გამოქვეყნება საპარლამენტო კომიტეტების წლიური ანგარიშებისა და დასკვნების პროაქტიული გამოქვეყნება
ნაწილობრივ შესრულებულია
კანონშემოქმედებით პროცესში კონსულტაციების ჩატარების მარეგულირებელი საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავება და მიღება კანონშემოქმედებით პროცესში კონსულტაციების ჩატარების მარეგულირებელი საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავება და მიღება
ნაწილობრივ შესრულებულია
კანონპროექტის განხილვისას, პირველად ტექსტში შეტანილი ცვლილებების ხილვად ფორმატში ასახვა და მათი დროული გამოქვეყნება საკანონმდებლო ორგანოს ვებგვერდზე კანონპროექტის განხილვისას, პირველად ტექსტში შეტანილი ცვლილებების ხილვად ფორმატში ასახვა და მათი დროული გამოქვეყნება საკანონმდებლო ორგანოს ვებგვერდზე
ნაწილობრივ შესრულებულია
პარლამენტის მიერ პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის განახლება პარლამენტის მიერ პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის განახლება
დაგვიანებულია
პარლამენტის ვებგვერდზე დოკუმენტების ადვილად დასამუშავებელ ფორმატში განთავსება პარლამენტის ვებგვერდზე დოკუმენტების ადვილად დასამუშავებელ ფორმატში განთავსება
ნაწილობრივ შესრულებულია
განმარტებითი ბარათის შინაარსობრივი მხარის გაუმჯობესება განმარტებითი ბარათის შინაარსობრივი მხარის გაუმჯობესება
დაგვიანებულია
ახალი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციური მიდგომების დანერგვა; ახალგაზრდების, ეთნიკური უმცირესობებისა და სხვა ინტერეს-ჯგუფების საპარლამენტო საქმიანობაში ჩართულობის გაზრდა; საზოგადოებასთან ორმხრივი კომუნიკაციის გაძლიერება ახალი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციური მიდგომების დანერგვა; ახალგაზრდების, ეთნიკური უმცირესობებისა და სხვა ინტერეს-ჯგუფების საპარლამენტო საქმიანობაში ჩართულობის გაზრდა; საზოგადოებასთან ორმხრივი კომუნიკაციის გაძლიერება
შესრულებულია
ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს შექმნა ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს შექმნა
შესრულებულია
საქართველოს პარლამენტის და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ყოველწლიური შეხვედრის ორგანიზება საქართველოს პარლამენტის და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ყოველწლიური შეხვედრის ორგანიზება
ნაწილობრივ შესრულებულია
„საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების სახელმწიფო კონცეფციის“ შემუშავება და მიღება. „საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების სახელმწიფო კონცეფციის“ შემუშავება და მიღება.
ნაწილობრივ შესრულებულია
საქართველოს პარლამენტის წევრთა ეთიკის კოდექსის შემუშავება საქართველოს პარლამენტის წევრთა ეთიკის კოდექსის შემუშავება
Next
იანვარი, 2015
თებერვალი, 2015
მარტი, 2015
აპრილი, 2015
მაისი, 2015
ივნისი, 2015
ივლისი, 2015
აგვისტო, 2015
სექტემბერი, 2015
ოქტომბერი, 2015
ნოემბერი, 2015
დეკემბერი, 2015
იანვარი, 2016
თებერვალი, 2016
მარტი, 2016
აპრილი, 2016
მაისი, 2016
ივნისი, 2016
ივლისი, 2016
აგვისტო, 2016
სექტემბერი, 2016
ოქტომბერი, 2016
ნოემბერი, 2016
დეკემბერი, 2016
იანვარი, 2017
თებერვალი, 2017
მარტი, 2017
აპრილი, 2017
მაისი, 2017
ივნისი, 2017
ივლისი, 2017
აგვისტო, 2017
სექტემბერი, 2017
ოქტომბერი, 2017
ნოემბერი, 2017
დეკემბერი, 2017
იანვარი, 2018
თებერვალი, 2018
მარტი, 2018
აპრილი, 2018
მაისი, 2018
ივნისი, 2018
ივლისი, 2018
აგვისტო, 2018
სექტემბერი, 2018
ოქტომბერი, 2018
ნოემბერი, 2018
დეკემბერი, 2018
იანვარი, 2019
თებერვალი, 2019
მარტი, 2019
აპრილი, 2019
მაისი, 2019
ივნისი, 2019
ივლისი, 2019
აგვისტო, 2019
სექტემბერი, 2019
ოქტომბერი, 2019
ნოემბერი, 2019
დეკემბერი, 2019
იანვარი, 2020
თებერვალი, 2020
მარტი, 2020
აპრილი, 2020
მაისი, 2020
ივნისი, 2020
ივლისი, 2020
აგვისტო, 2020
სექტემბერი, 2020
ოქტომბერი, 2020
ნოემბერი, 2020
დეკემბერი, 2020
იანვარი, 2021
თებერვალი, 2021
მარტი, 2021
აპრილი, 2021
მაისი, 2021
ივნისი, 2021
ივლისი, 2021
აგვისტო, 2021
სექტემბერი, 2021
ოქტომბერი, 2021
ნოემბერი, 2021
დეკემბერი, 2021
იანვარი, 2022
თებერვალი, 2022
მარტი, 2022
აპრილი, 2022
მაისი, 2022
ივნისი, 2022
ივლისი, 2022
აგვისტო, 2022
სექტემბერი, 2022
ოქტომბერი, 2022
ნოემბერი, 2022
დეკემბერი, 2022
იანვარი, 2023
თებერვალი, 2023
მარტი, 2023
აპრილი, 2023
მაისი, 2023
ივნისი, 2023
ივლისი, 2023
აგვისტო, 2023
სექტემბერი, 2023
ოქტომბერი, 2023
ნოემბერი, 2023
დეკემბერი, 2023
იანვარი, 2024
თებერვალი, 2024
მარტი, 2024
აპრილი, 2024
მაისი, 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ივნისი, 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ივლისი, 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
აგვისტო, 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
სექტემბერი, 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ოქტომბერი, 2024
ნოემბერი, 2024
დეკემბერი, 2024
ვალდებულების შესრულება ღონისძიება საკანონმდებლო პროცესი სამუშაო შეხვედრა